nextall previous
Serbia  email  slideshow

statistics:

uploaded
2013.11.17 18:07
total/number of votes 81/27
views 1253
1 in favorites
photo rights author only
EXIF
Camera: Canon
Model: Canon EOS 650D
Date: 2013:10:10 12:24:07
Exposure: 1/2000
FNumber: 4/1
ISO: 200
Focal Length: 10/1
facebook su digg del.icio.us twitter LinkedIn
Панагуда-келија старца Пајсија Светогорца-Света Гора   favorites  report to moderation
Старац Пајсије, рођен је на празник Св. Ане, 25. јула 1924. године у малоазијском селу Фараса, у Кападокији (данашња југоисточна Турска). Његов отац Продромос, био је градоначелник Фарасе и веома побожан човек. Духовни отац Продромосове породице био је чувени Св. Арсеније Кападокијски. Старац Пајсије крштен је 7. августа 1924. године од самог Св. Арсенија који није испунио жељу његове фамилије да се дечак зове Христос, како се звао његов деда. Св. Арсеније је тада пророчки рекао: "Ја схватам да бисте ви желели да неко буде дедин наследник, али зар и ја не бих могао да пожелим монаха који би био мој наследник." Само недељу дана касније на празник Воздвижења Часног Крста, од Турака насилно протеране, грчке избеглице из Фарасе након многих искушења стижу у Пирејску луку у Грчкој.

После одслужене војске 1949. године, одлази на Свету Гору али само на кратко. Поново се на Св. Гору враћа следеће 1950. године. Замонашио се у манастиру Есфигмену 1954. под именом Аверкије. Исте године напушта по благослову напушта Есфигмен и прелази у манастир Филотеј где постаје ученик оца Симеона, врлинског човека. Име Пајсије добија 1956. када је пострижен у малу схиму. Године 1962. је из духовних разлога отишао на Синај у келију Св. Галактиона, да би се две године касније вратио на Св. Гору у Ивиронски Скит Св. Архангела.

Године 1966. озбиљно се разболео и до краја живота имао проблеме са здрављем.

Крајем 1967. одлази у Катунакију где се настањује у Ипатијевој келији која припада Манастиру Велика Лавра.

Следеће 1968. године старац Пајсије одлази у манастир Ставроникита где постаје ученик знаменитог руског подвижника оца Тихона који је живео у келији Часног Крста. После блаженог уснућа старца Тихона настањује се у његовој келији где живи до 1979. године када прелази у манастир Кутлумуш, тј. испосницу овог манастира по имену Панагуда.

Године 1988. старац Пајсије тешко оболева од рака. Последње дане проводи ван Свете Горе у женском манастиру Св. Јована Богослова у Суротију. Овом сестринству старац је већ годинама био духовни саветник. У уторак 12. јула 1994. године старац је смирено предао своју душу Богу, којег је дубоко волео и коме је служио од малена. Подвигом освећено тело блаженопочившег старца почива у манастиру Св. Јована Богослова у Суротијy, поред Солуна.
Келија Панагуда се налази на крају брдашца, унутар густог растиња, близу стазе која спаја Кареју са Ивироном, а наспрам Скита светог Пантелејмона. Црквица заузима југоисточни угао колибе и слави Рођење Пресвете Богородице (услед чега је позната као Панагуда, дакле Мала Госпојина). Она се налази са десне стране ходника, чим се уђе на улаз, док је лево старчева келија. У наставку он је десну келију преуредио у гостопримницу, а лево је направио радионицу. Једна врата одводе до настрешнице са погледом на Кареју.


Elder Paisios , born on the feast of St . Anne , 25 July in 1924. in Asia Minor Faras village in Cappadocia (now southeastern Turkey). Prodromos His father was the mayor of Faras and a very pious man . The spiritual father of Prodromos family was the famous St . Arsenius of Cappadocia . Elder Paisios was baptized 7 August in 1924. year from the St . Arsenic which not fulfilled the wish of his family that the boy called Christ , in the name of his grandfather . Sv . Arsenius then prophetically said : " I understand that you would want someone to be my grandfather's successor, but I do not wish I could monk who was to be my successor . " Just a week later, on the feast of the Elevation of the Holy Cross , the Turks forcibly expelled , Greek refugees from Faras after many trials arrive in the port of Piraeus in Greece.After having served the army in 1949. , he went to Mount Athos but only briefly . Again, the Sv. Negro returns the following in 1950. year. Became a monk at the monastery of Esphigmenou in 1954. called Averkije . That same year, leaving the blessing and leaves Esphigmenou Philotheus went to the monastery where he became a disciple of Father Simeon , virtue in man. Name Pajsije received in 1956. when tonsured a small shim . Year in 1962. is for spiritual reasons went to Sinai in the cell of St . Galaktionova , to two years later, he returned to St. . Negro in Ivironski Skit St . Archangel .Year in 1966. seriously ill and had a lifetime of health problems .Late in 1967. go to Katunakiju where he settled in Ipatijevoj cell belonging to the Monastery of Great Lavra .Next in 1968. The Elder Paisios went to Stavronikita where he became a disciple of the famous Russian ascetics Father Tikhon , who lived in the cell of the Holy Cross . After a blissful usnuća Elder Tikhon settled in his cell where he lived until in 1979. when he moved to the monastery Kutlumus , ie . hermitage of the monastery named Panaguda .Year in 1988. Elder Paisios seriously ill with cancer. Last spends outside the Holy Mountain in the nunnery of St . John the Divine in Suroti . This old man is nursing for years was the spiritual adviser . On Tuesday 12 July in 1994. The old man calmly surrendered his soul to God , whom he deeply loved , and who has served since childhood . The feat avenged body of the late old man rests in the Monastery of St. . John the Divine in Surotijy , near Thessaloniki .   Kelly Panaguda at the end of the hill , within dense vegetation near the trail that connects with Karyes Iviron and against the Scythians of St. Panteleimon . The church occupies the southeastern corner of the hut and celebrated the Nativity of the Mother of God ( which is why it is known as Panaguda So Nativity ) . It is located right across the hall , as they came to the door , and left the old man Kelly. Below on the right cell transformed the reception room , and left the workshop made ​​. A door to the eaves taken with a view to Karyes

toza 2015.01.08 [15:58] report to moderation
3
rebelix 2013.12.10 [05:38] report to moderation
3
Antonio B 2013.12.06 [13:27] report to moderation
3
Miladin Šuškal 2013.12.01 [09:48] report to moderation
BOG Ti dao..... 3
alik 2013.11.25 [11:33] report to moderation
3
Andreas.Ch 2013.11.20 [21:48] report to moderation
3
Damianka 2013.11.20 [16:39] report to moderation
3
Pit_Zsak_79 2013.11.19 [10:06] report to moderation
3
AleksaSrbin 2013.11.18 [14:26] report to moderation
Дивно другар! 3
spirit 2013.11.18 [12:50] report to moderation
3
mmm 2013.11.18 [12:47] report to moderation
3
Nesko 2013.11.18 [12:45] report to moderation
Поздрав! 3
bogdan 2013.11.18 [10:55] report to moderation
Поздрав! 3
tsvety 2013.11.18 [10:39] report to moderation
3
maksim 2013.11.18 [09:50] report to moderation
3
m.stefanovic 2013.11.18 [09:15] report to moderation
Поздрав! 3
gorankul 2013.11.18 [07:23] report to moderation
3
semyashkin 2013.11.18 [03:44] report to moderation
3
joanikije 2013.11.17 [23:03] report to moderation
3
pastaljon 2013.11.17 [21:38] report to moderation
3
dragoj03 2013.11.17 [20:49] report to moderation
3
PALADA 2013.11.17 [19:55] report to moderation
3
Mitrut Popoiu 2013.11.17 [19:35] report to moderation
3
Nikolaj_BG 2013.11.17 [19:34] report to moderation
Поздрав! 3
Supermax 2013.11.17 [19:04] report to moderation
3
Diandra 2013.11.17 [18:24] report to moderation
3
Anima_Mea 2013.11.17 [18:15] report to moderation
! 3

change language:
Български English Français Georgian Ελληνικά Polski Românã Русский Српски Українська Shqip